actiedag; staking; huisartsen; keiler;
Stationsplein 18 i 8071 CH Nunspeet Tel:0341 - 759 759 Spoed 0341 - 759 759 (#1)
Header afbeelding

Terug naar overzicht

KEILER NIEUWS – Ontwikkelingen in de huisartsenzorg

Huisartsen hielden op vrijdag 1 juli een actiedag om te protesteren tegen het overvolle takenpakket en de daarmee gepaard gaande werkdruk. Dat gebeurde op initiatief van huisartsencomités Help de huisarts verzuipt en De bezorgde huisarts, samen met artsenorganisaties LHV en VPH.

Als team van huisartsenpraktijk De Keiler stonden wij achter dit initiatief en sloten we ons bij deze actiedag aan. Lees hier meer over de actiedag.

Achtergrond actiedag

De toegankelijkheid van de huisartsenzorg staat onder druk. De zorgvraag neemt toe en wordt complexer. Door veranderingen in het zorgstelsel en schaarste op andere plekken in de zorg wordt een steeds groter beroep gedaan op de huisartsenpraktijken overdag en op de huisartsenposten in de avond-, nacht en weekenduren.
Patiënten moeten na verwijzing door de huisarts ook steeds vaker lang wachten op vervolgzorg. Daardoor komt de tijd die de huisartsen per patiënt hebben om het goede gesprek te voeren in de knel en vinden steeds meer huisartsen en medewerkers de werkdruk te hoog. Dat is een bedreiging voor het animo om als huisarts en in de huisartsenzorg te werken.

En dat terwijl de huisartsenzorg zo belangrijk is voor patiënten en zo’n cruciale schakel is in het hele zorgsysteem. Daarom is het belangrijk dat iedereen toegang blijft houden tot goede huisartsenzorg, en is het motto van de actieweek: “Iedereen een huisarts”.

Lees meer hierover in het artikel uit Medisch Contact.

Resultaten van de acties

Helaas hebben de acties van de huisartsen nog niet veel concreets opgeleverd. In tegendeel, toegezegde gelden voor de eerstelijnshulpverlening dreigen weer te worden ingetrokken. Investeringen in  ‘Meer tijd voor de patiënt’ en (dus) verlichting van de werkdruk is in de huidige plannen nog niet gerealiseerd. Lees er meer over in een artikel van de LHV.

Publicatiedatum: 26-08-2022