Klacht melden – Huisartsenpraktijk De Keiler – Nunspeet
Stationsplein 18 i 8071 CH Nunspeet Tel:0341 - 759 759 Spoed 0341 - 759 759 (#1)
Header afbeelding

Klacht melden

Klachtenregeling in de praktijk

Indien u zich, om welke reden dan ook, niet goed geholpen voelt, aarzelt u dan niet om dit met één van ons te bespreken. Het is in ieders belang dat misverstanden worden opgehelderd en dat fouten worden hersteld. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen dit voor u op te lossen. U kunt er ook voor kiezen om een klachtenformulier in te vullen. Dit kunt u aan onze assistentes vragen of hieronder invullen.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris via de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Deze zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer 088 – 022 91 00 of via het klachtenformulier op www.skge.nl.

Als u er met uw huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden en op www.skge.nl.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven

T: 088 – 022 91 00
info@skge.nl

Stap 1 van 2
Klacht

Stap 2 van 2
Samenvatting

Klacht

Onderwerp
Naam
E-mailadres
Klacht

Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zie hiervoor ook ons Privacystatement. Door op 'Klacht versturen' te drukken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord